O Autorze

Prof. dr hab. Andrzej Sobczak – kierownik Zakładu Zarądzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML (certyfikat IBM Rational) oraz architektury korporacyjnej (certyfikaty TOGAF w wersji 8 i 9 oraz ArchiMate 2.0). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in: metodyki MSP (certyfikat MSP Foundation), RUP, Prince2, ITIL (certyfikat ITIL Foundation), zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.

W latach 2000–2007 pracował w Departamencie ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów (gdzie m.in. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Strategii i Architektury).

Uczestniczył w projektach m.in. dla Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Kredytowego, PSE Operator, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, Telekomunikacji Polskiej.

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture), w szczególności jej zastosowania w transformacji działania organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT.

Zaangażowany jest w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Jest certyfikowanym szkoleniowcem TOGAF (certyfikował ponad 450 osób w Polsce) i ArchiMate. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników firm doradztwa strategicznego, sektora IT, banków, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i gazownictwa, administracji publicznej i służby zdrowia.

Jako ekspert brał udział w pracach nad wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w jednostkach administracji publicznej. Prace te zostały sfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web 2.0 Technologies”.

Autor blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej. Współredaktor i współautor książki Wstęp do architektury korporacyjnej, która jako pierwsza pozycja w Polsce w całości poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Książka ta została przygotowywana w ramach Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Autor monografii Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych. W kwietniu 2013 r. pod jego redakcją ukazał się pierwszy w Polsce e-book w całości pświęcony problematyce architektury korporacyjnej pt. "Oblicza architektury korporacyjnej".

Zorganizował i przeprowadził trzy edycje ogólnopolskich badań nt. wykorzystania architektury korporacyjnej w Polsce. Był głównym organizatorem Ogólnopolskiego Seminarium "Architektura Korporacyjna w Akcji".

Jest redaktorem serwisu ArchitekturaKorporacyjna.pl, w ramach którego przygotował Kodeks Dobrych Praktyk Architektów Korporacyjnych. Prowadzi również serwis InteligentneMiasta.pl - poświęcony koncepcji SmartCity.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS),  Association of Enterprise Architects (AEA).

Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia.