O książce

   Monografia "Architektura korporacyjna. Aspekty praktyczne i wybrane zagadnienia teoretyczne", została wydana w lutym 2013 r., i stanowi pierwsze w Polsce tak obszerne (bo liczące ponad 420 stron) opracowanie dotyczące problematyki Enterprise Architecture.

Dodatkowo nabywając książkę uzyskuje się nieodpłatnie dostęp do poszerzonych treści, które będą publikowane na serwisie internetowym ArchitekturaKorporacyjna.pl.

Samo książka składa się z trzech części:

  • Omówienia głównych zagadnień związanych z problematyką architektury korporacyjnej; w części tej następuje uporządkowanie głównych pojęć związanych z architekturą korporacyjną, wskazanie na metody oceny korzyści przy pracach architektonicznych, umocowanie prawne architektury korporacyjnej oraz przegląd głównych ram architektonicznych.

  • Pogłębionej analizy wybranych zagadnień architektonicznych; autor odnosi się m.in. do takich zagadnień jak: budowa praktyki architektonicznej w organizacji, zarządzanie wiedzą architektoniczną, metody ewaluacji architektury, controlling IT na bazie modeli architektonicznych oraz transformacja organizacji na bazie architektury korporacyjnej.

  • Analizy stanu obecnego i występujących trendów w obszarze architektury korporacyjnej; część ta zawiera zarówno szczegółowe omówienie badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w Polsce w latach 2010 i 2012, a także zapisy 21 wywiadów z ekspertami zajmującymi się problematyką architektury korporacyjnej z całego świata (łącznie z 13 krajów - Australii, Austrii, Dani, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Singapuru, Szwajcarii, Szwecji oraz USA). W szczególności warto zwrócić uwagę na wywiady przeprowadzone przez autora ze współtwórcą języka ArchiMate (Marcem Lankhorstem), Głównym Metodykiem w IBM (Scottem Amblerem), autorem metodyki budowy architektury korporacyjnej dla Singapuru (Pallabem Sahą).

Całość opracowania wzbogacona jest o liczne załączniki i bogaty spis aktualnej bibliografii poświęconej problematyce architektury korporacyjnej.

Dodatkowo osoby, które kupią egzemplarz książki uzyskują także 10% zniżki na warsztaty organizowane w ramach Polskiego Forum Architektury Korporacyjnej.