Zapraszamy Państwa do zakupu książki

Cena egzemplarza książki wynosi 114 złRegulamin sprzedaży książki dostępny jest na tej stronie.
Płatność z Państwa strony dokonana będzie na podstawie faktury, wystawionej na dane zgłoszone za pomocą poniższego formularza (faktura zostanie dołączona do książki).

Dane kontaktowe
Dane adresowe do faktury