Spis treści

Wstęp

Część I. Główne koncepcje architektury korporacyjnej

1. Definicje głównych pojęć w obszarze architektury korporacyjnej

2. Geneza wykorzystania podejścia architektonicznego w organizacjach

3. Umocowanie prawne architektury korporacyjnej w organizacjach

4. Trzy szkoły podejścia architektonicznego

4.1. Szkoła architektury korporacyjnej IT

4.2. Szkoła integracji korporacji

4.3. Szkoła środowiskowej adaptacji korporacji

5. Korzyści związane z architekturą korporacyjną i metody ich pomiaru

6. Analiza porównawcza wybranych ram architektonicznych

6.1. Ogólna charakterystyka ram architektonicznych

6.2. Siatka Zachmana

6.3. EAP

6.4. Podejście J. Ross, P. Weilla, D. Robertsona

6.5. IAF

6.6. DYA

6.7. TOGAF

6.8. OEAF

6.9. Ramy architektury korporacyjnej dedykowane administracji publicznej

6.10. Podsumowanie porównania ram architektonicznych

Część II. Wybrane zagadnienie architektury korporacyjnej

1. Klasyfikacja zagadnień związanych z architekturą korporacyjną

2. Budowa praktyki architektonicznej w organizacji

2.1. Wprowadzenie do budowy praktyki architektonicznej

2.2. Role, ciała i ich odpowiedzialności w obszarze architektury korporacyjnej

2.3. Procesy i produkty związane z architekturą korporacyjną

2.4. Definiowanie modelu dostarczania wartości z wdrożenia architektury korporacyjnej

2.5. Sposoby oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji

3. Pryncypia architektury korporacyjnej

3.1. Definicja pryncypiów architektury korporacyjnej

3.2. Funkcje pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacji

3.3. Cechy pryncypiów architektury korporacyjnej

3.4. Sposoby reprezentacji pryncypiów architektury korporacyjnej

3.5. Wyznaczniki jakości pryncypiów architektury korporacyjnej

3.6. Przykłady zastosowania pryncypiów architektury korporacyjnej

4. Projektowanie architektury korporacyjnej

5. Integracja podejścia architektonicznego z innymi mechanizmami zarządczymi organizacji

6. Zarządzanie wiedzą architektoniczną

6.1. Połączenie zarządzania wiedzą i zarządzania architekturą korporacyjną

6.2. Metamodele architektoniczne

6.3. Modele architektoniczne

6.4. Punkty widzenia i widoki – rola i sposób budowy

6.5. Przegląd języków wykorzystywanych do modelowania architektury korporacyjnej

6.6. Repozytorium architektoniczne w zarządzaniu wiedzą architektoniczną

7. Ramowe podejście do controllingu IT bazującego na modelach architektonicznych

7.1. Wprowadzenie do koncepcji controllingu IT

7.2. Obszary controllingu IT

7.3. Wykorzystanie koncepcji architektonicznych bloków budowlanych w controllingu IT

8. Ewaluacja architektury korporacyjnej i architektur rozwiązania

8.1. Definicja, właściwości i typy ewaluacji

8.2. Składowe procesu ewaluacji

8.3. Klasyfikacja metod i kryteriów ewaluacji architektury korporacyjnej i architektur rozwiązania

8.4. Przegląd zaadaptowanych metod ewaluacji architektury oprogramowania na potrzeby ewaluacji architektury korporacyjnej

9. Transformacja organizacji publicznych z zastosowaniem koncepcji architektury korporacyjnej

9.1. Wprowadzenie do problematyki transformacji organizacji publicznych

9.2. Cyfrowa transformacja państwa

9.3. Problemy związane z zarządzaniem cyfrowej transformacji organizacji sektora publicznego

9.4. Zręby metodycznego podejścia do transformacji organizacji publicznych na bazie modeli architektury korporacyjnej

9.5. Koncepcja architektury korporacyjnej państwa

9.6. Przykłady wykorzystania podejścia architektonicznego w zarządzaniu transformacją organizacji publicznych

9.7. Kierunki rozwoju podejścia architektonicznego w polskim sektorze publicznym

Część III. Stan obecny i trendy ewolucji architektury korporacyjnej

10. Badania ankietowe

10.1. Analiza struktury respondentów

10.2. Postrzeganie koncepcji architektury korporacyjnej przez respondentów

10.3. Praktyka architektoniczna w polskich organizacjach

11. Wywiady eksperckie

11.1. Scott W. Ambler (Stany Zjednoczone)

11.2. Beryl Bellman (Stany Zjednoczone)

11.3. Scott Bernard (Stany Zjednoczone)

11.4. Jan Dietz (Holandia)

11.5. John Gøtze (Dania)

11.6. Jukka Heikkilä (Finlandia)

11.7. Pontus Johnson (Szwecja)

11.8. Dimitris Karagiannis (Austria)

11.9. Marc Lankhorst (Holandia)

11.10. Edward Lewis (Australia)

11.11. Jean-René Lyon (Francja)

11.12. Nick Malik (Stany Zjednoczone)

11.13. Florian Matthes (Niemcy)

11.14. Tim O'Neill (Australia)

11.15. Erik Proper (Luksemburg)

11.16. Jay Ramanathan (Stany Zjednoczone)

11.17. Pallab Saha (Singapur)

11.18. Jaap Schekkerman (Holandia)

11.19. Leo de Sousa (Kanada)

11.20. Annette L. Steenkamp (Stany Zjednoczone)

11.21. Alain Wegmann (Szwajcaria)

Zakończenie

Załączniki

Załącznik A. Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych

A.1. Preambuła

A.2. Postanowienia kodeksu

Załącznik B. Dobre praktyki modelowania architektury korporacyjnej

B.1. Wprowadzenie

B.2. Przygotowanie przedpola

B.3. W trakcie modelowania

B.4. Reasumpcja i zebranie doświadczeń

Załącznik C. Kluczowe czynniki sukcesu dla przedsięwzięć architektonicznych

Załącznik D. Katalog wybranych ram architektonicznych

Załącznik E. Katalog wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do tworzenia modeli architektury korporacyjnej

Załącznik F. Wskaźniki efektywności architektonicznej (KPI)

F.1. Wprowadzenie do problematyki KPI

F.2. Katalog wybranych wskaźników efektywności architektonicznej

Bibliografia

O autorze
 

Wróć na górę strony